Maklumat Penting tentang KT Blog

Blog ini dibangun, diurus dan dikemaskini oleh
Nama: Lee Siok Enn
No. Matrik: D20102046035
Kursus: KRT3013 (Teknologi Maklumat Sekolah Rendah)

Content

Objektif Topik

1. Menjelaskan ciri-ciri fizikal istimew a yang terdapat di negara kita.
2. Mengetahui dan menghargai bangunan dan binaan di negara kita.
3. Mengetahui keindahan tempat peranginan dan rekreasi di negara kita.
4. Memupuk semangat cinta akan negara dan seterusnya berusaha
mengekalkan alam semula jadi yang terdapat di negara kita.

Saliran dan Kepentingannya

Di Malaysia, terdapat beberapa sungai yang penting untuk aktiviti harian semua penduduk. Sungai mengalir dari kawasan tanah tinggi ke tanah rendah dan seterusnya menuju ke laut.

Berikut adalah sungai-sungai dan tasik-tasik yang terkenal di negara Malaysia.
1. Tasik Timah Tasoh
2. Sungai Muda
3. Tasik Temenggor
4. Sungai Perak
5. Tasik Cini
6. Sungai Pahang
7. Sungai Muar
8. Tasik Kenyir
9. Sungai Terengganu
10. Sungai Rajang
11. Sungai Baram
12. Sungai Kinabatangan

Peta di bawah menunjukkan beberapa kawasan tasik dan sungai untuk rujukan anda.


Kepentingan Saliran
1. Sumber pengairan dan perikanan
Empangan yang dibina di sungai boleh membekalkan bekalan air yang mencukupi kepada petani untuk menanam padi. Ada juga sungai dan tasik yang dijadikan kawasan ternakan ikan dalam sangkar. Contohnya, Sungai Pahang dan Tasik Timah Tasoh (Perlis).

2. Sumber air
Semua penduduk di negara ini mendapat bekalan air daripada empangan. Sumber air dari sungai ini seterusnya disalurkan ke loji rawatan air sebelum dibekalkan untuk kegunaan harian kita semua.

3. Jalan perhubungan
Sungai menjadi lebuhraya kepada penduduk di kawasan pedalaman. Contohnya Sungai Rajang di Sarawak. Sungai Kinabatangan di Sabah pula digunakan untuk menghanyutkan kayu balak ke kilang kayu. Di Semenanjung Malaysia pula, Sungai Tembeling menjadi salah satu laluan masuk ke Taman Negara Pahang.

No comments:

Post a Comment