Maklumat Penting tentang KT Blog

Blog ini dibangun, diurus dan dikemaskini oleh
Nama: Lee Siok Enn
No. Matrik: D20102046035
Kursus: KRT3013 (Teknologi Maklumat Sekolah Rendah)

Content

Objektif Topik

1. Menjelaskan ciri-ciri fizikal istimew a yang terdapat di negara kita.
2. Mengetahui dan menghargai bangunan dan binaan di negara kita.
3. Mengetahui keindahan tempat peranginan dan rekreasi di negara kita.
4. Memupuk semangat cinta akan negara dan seterusnya berusaha
mengekalkan alam semula jadi yang terdapat di negara kita.

Bentuk Muka Bumi

Malaysia mempunyai bentuk muka yang menarik yang terdiri daripada pulau, pinggir laut, saliran, tanah pamah dan tanah tinggi. Setiap bentuk mempunyai kepentingannya kepada manusia.

Berikut adalah gambar yang menunjukkan keadaan bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia. Sila klik tajuk bentuk muka bumi berkenaan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kepentingannya,

Tanah Tinggi dan Kepentingannya

Tanah Pamah dan Kepentingannya

Saliran dan Kepentingannya

Pinggir Laut dan Kepulauan serta Kepentingannya