Maklumat Penting tentang KT Blog

Blog ini dibangun, diurus dan dikemaskini oleh
Nama: Lee Siok Enn
No. Matrik: D20102046035
Kursus: KRT3013 (Teknologi Maklumat Sekolah Rendah)

Content

Objektif Topik

1. Menjelaskan ciri-ciri fizikal istimew a yang terdapat di negara kita.
2. Mengetahui dan menghargai bangunan dan binaan di negara kita.
3. Mengetahui keindahan tempat peranginan dan rekreasi di negara kita.
4. Memupuk semangat cinta akan negara dan seterusnya berusaha
mengekalkan alam semula jadi yang terdapat di negara kita.

Cuaca dan Iklim di Malaysia

Berikut adalah ringkasan topik "Cuaca dan Iklim di Malaysia". Anda boleh klik di setiap bahagian tajuk untuk nota lebih lanjut berserta dengan gambar dan video.

Ciri-ciri iklim
1. Suhu
2. Angin
3. Hujan

Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim
1. Garisan lintang (Khatulistiwa)
2. Angin monsun
3. Ketinggian
4. Kepulauan

Bencana Alam
1. Banjir
2. Tiupan angin kencang